Hey, sorry. You are on a browser that we do not support.

Try with Chrome or Mozilla or something else. Thank you!

Tražite tretmane?

Ako želite da dobijete ponude i planove operacije, pošaljite upit i fotografije na naš email: info@aestheticserbia.com ili preko Viber / WhatsApp na: +381 64 96 21 441.

Naš koordinator za komunikacije obavestiće Vas o našim klinikama estetske hirurgije i hirurzima koji će Vas kontaktirati putem e-maila ili telefona.

Besplatan smeštaj za veće tretmane i besplatan transfer sa aerodroma.

Servis i Podrška – Besplatno.

Prof. dr Miodrag Colić

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, profesor plastične hirurgije, evropski predstavnik za Evropu Internacionalne kKonfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS). Bivši je član Borda direktora Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS – Generalni sekretar i Potpredsednik) i predsednik Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS).

Miodrag Colić je suvlasnik Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „Colić“ zajedno sa svojim bratom Prim. dr Milanom Colićem.

STRUČNO-NAUČNI PUT

Karijeru započinje 1. marta 1985. godine u Centru za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju po njegovom otvaranju. U njemu radi do 2012. godine, a u periodu od 2001. do 2009. godine obavlja funkciju direktora Centra.

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio je u aprilu 1990. godine. U junu 1987. godine, magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 21. oktobra 1994. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom ″Uloga hiperbarične oksigenacije u lečenju elektrokucija″ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Disertacija je rezultat petogodišnjeg istraživačkog rada na lečenju teških i ekstenzivnih povreda električnom strujom visokog napona.

Dr Miodrag Colić izabran je za asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu u novembru 1991. godine, za docenta 1998. godine, a za profesora 2004. godine.

Na studijskim boravcima u inostranstvu bio je u Španiji, Meksiku i Brazilu.

Dr Miodrag Colić proglašen je članom Izvršnog komiteta ISAPS-a (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Board of Directors) i to u svojstvu Predsedavajućeg nacionalnih sekretara od 2004. do 2008. godine, Generalnog sekretara od 2008. do 2012. i Potpredsednika od 2012. do 2013. godine. U periodu od 2000. do 2008. godine bio je Nacionalni sekretar ISAPS-a za našu zemlju.

Godine 2011. postaje evropski predstavnik Međunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS), kao i član Komiteta za saradnju sa međunarodnim organizacijama.

Jedan je od osnivača Balkanskog udruženja za plastičnu hirurgiju i organizator dva Balkanska kongresa: 2001. godine u Beogradu i 2013. godine u Budvi. U Beogradu je postao počasni član Udruženja. Postaje i profesor Rumunskog udruženja za estetsku hirurgiju 2000. godine, kao i počasni član Udruženja Uzbekistana 2010. godine, a dve godine kasnije postaje i počasni član Helenskog udruženja.

DR MIODRAG COLIĆ JE ČLAN SLEDEĆIH UDRUŽENJA:

1. International College of Surgeons

2. International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)

3. International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

4. American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

5. New York Academy of Sciences

6. European Academy of Cosmetic Surgery

7. International Wound Association

8. European Burns Association

9. Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters

10. Mediterranen Society for Plastic and Aesthetic Surgery

11. Jugoslovensko, a potom Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

12. Romanian Aesthetic Surgery Society

13. Uzbekistansko udruženje za plastičnu hirurgiju

14. Helensko udruženje za plastičnu hirurgiju

15. Albert Schweitzer International University – Hon. Professor

16. Lipoplasty University – Professor and Provost

17. Srpsko lekarsko društvo

 

Bio je predsednik međunarodne humanitarne organizacije Lions Club International za Jugoslaviju od 2001-2001, a za Srbiju i Crnu Goru u periodu 2003-2004. godine.

Dr Miodrag Colić ima preko 200 stručnih radova, od kojih su skoro svi prezentovani na domaćim i medjunarodnim skupovima, a mnogi objavljeni u stručnim časopisima. Takođe je i autor četiri monografije:

1. Miodrag Colić: ELEKTRIČNI UDAR I HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA. Plastic&Aesthetic, Beograd, 1994. ISBN 86-901493-2-5

2. Miodrag Colić i Biljana Todorović-Ćertić: ESTETSKA HIRURGIJA. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. Drugo dopunjeno izdanje 2002. ISBN 978-86-17-15074-5

3. Miodrag Colić, Vidosava Sremački-Cerovac, Sonja Cerovac i Milan Colić: PLASTIČNA HIRURGIJA – POTREBA ILI LUKSUZ. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999. ISBN 86-17-08048-5

4. Miodrag Colić i Milan Colić: Estetska hirurgija lica i tela. Jefimija press, Beograd, 2003. ISBN 86-83537-07-2

Član je uređivačkog odbora časopisa Aesthetic Plastic Surgery.

Autor je zbirke pesama “Trag večnosti” 1994. godine (ISBN 86-901493-1-7) i poglavlja o polarizovanoj svetlosti kod liftinga lica u udžbeniku Dimitrija Panfilova, Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic, u izdanju Springera 2007. godine. ISBN-10  3-540-33160-3 i  ISBN-13   978-3540-33160-5, kao i monografije u tri toma pod nazivom “Moj put oko sveta”.

Od 2009. godine, kada je i osnovano, postaje predsednik Srpskog udruženja za rekonstrukciju dojke (SURD).

Od 2010. godine je počasni konzul Republike Peru.

Govori engleski, francuski, španski i portugalski jezik.

Pitajte doktora

  Zašto Aesthetic Serbia?

  Besplatan Smeštaj

  Uživajte u Srbiji tokom lečenja u jednom od naših prvoklasnih apartmana u blizini vaše klinike.

  Besplatan Transfer sa Aerodroma

  Za vreme vašeg dolaska i odlaska na aerodromu će biti lični šofer.

  Besplatne Konsultacije, Ponude i Planovi Tretmana

  Pribavite mišljenje našeg lekara veoma brzo, besplatno.

  Uporedite Ponude - Besplatno

  Naš širok spektar klinika omogućava vam da uporedite ponude i odaberete tretman za koji smatrate da je najbolji za vas.

  Najpoznatiji Centri Plastične Hirurgije u Evropi

  Uzmite najbolje od najboljeg sa Aesthetic Serbia i uživajte u prvoklasnim opcijama lečenja po nenadmašnim cenama.

  Najbolje Ocenjeni Plastični Hirurzi

  Pogledajte naše recenzije i saznajte zašto smo najbolje ocenjena platforma u regionu.

  Servis i Podrška – Besplatno

  Naša usluga i podrška su besplatni, dostupni 24/7 tokom vašeg boravka u Srbiji.

  Recenzije

  Veliki broj korisnih kritika o klinikama i lekarima.