Hey, sorry. You are on a browser that we do not support.

Try with Chrome or Mozilla or something else. Thank you!

Tražite tretmane?

Ako želite da dobijete ponude i planove operacije, pošaljite upit i fotografije na naš email: info@aestheticserbia.com ili preko Viber / WhatsApp na: +381 64 96 21 441.

Naš koordinator za komunikacije obavestiće Vas o našim klinikama estetske hirurgije i hirurzima koji će Vas kontaktirati putem e-maila ili telefona.

Besplatan smeštaj za veće tretmane i besplatan transfer sa aerodroma.

Servis i Podrška – Besplatno.

Dr Aleksandar M. Dušanović, MD, MSc

Dr Aleksandar M. Dušanović, Mr Sci. Med (1963)
Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
Specijalista opšte hirurgije
Osnivač i vlasnik ordinacije „Dušanović“ od 2000 god.

EDUKACIJA

 • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine u rekordnom vremenskom roku (1982-1987) sa odličnom prosečnom ocenom.
 • Bira se u zvanje asistenta na Katedri za anatomiju Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu 1988. god. Time postaje jedan od najmlađih asistenata na ovom predmetu. Tada započinje izradu magistarske teze iz oblasti hirurške anatomije i upisuje na specijalizaciju iz opšte hirurgije, koju zapoočinje u Kliničkom Centru Srbije na Klinici za digestivne bolesti, na odeljenju akademika Prof. Radoja Čolovića i akademika Prof. Zorana Gerzića , eminentnih jugoslovenskih hirurga.
 • Nakon obavljenog staža iz opšte hirurgije, polaže specijalistički ispit sa odličnom ocenom septembra 1993. godine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalistiučki ispit iz plastične I rekonstruktivne hirurgije sa odličnim uspehom polaže 1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uspešno je prošao edukaciju mnogih vodećih srpskih plastičnih hirurga od kojih su posebno značajni Prof Karapandzić i Prof Perović, stručnjaci svetskog glasa.
 • Magistrira na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu 1996. godine na predmetu hirurška anatomija. Prethodno je položio sve ispite predvidjene programom poslediplomske nastave iz hirurške anatomije. Na ovaj način stiče tituli magistra medicinskih nauka
 • U okviru hirurško-traumatolološke službe Kliničko Bolničkog Centra Zemun osniva i organizuje, po prvi put u dugoj istoriji ove institucije odsek za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju 1997. godine
 • Jednu od prvih privatnih ordinacija za estetsku hirurgiju u Beogradu “011” osniva 2000. Godine. Ova ordinacija do danas uspešno radi.
 • Aktivno znanje engleskog i francuskog jezika a služi se španskim i italijanskim i ruskim jezikom.

DALJNJA EDUKACIJA

 • Po završenoj specijalizaciji, Dr Aleksandar Dušanović se neprekidno dodatno usavršavao u vodećim svetskim centrima a prvenstveno u Srbiji (Jugoslaviji) i Francuskoj.
  Među mnogim svetski priznatim stručnjacima iz oblasti estetske hirurgije, sa kojima je imao prilike da se upozna a zatim i da radi i stiče nova saznanja, posebno se itiču dva stručnjaka.
 • Profesor Bernard Cornet de Saint Cyr (Pariz). Kontinuirana edukacija i usavršavanje je imperativ svakog savremenog hirurga, ali je posebna privilegija i čast više od jedne decenije kontinuirano biti prisutan u radu i uzajamnoj razmeni znanja i iskustava pod okriljem i uticajem jednog od deset najpoznatijih plastičnih hirurga sveta, osnivačem francuskog udruženja plastičnih hirurga, profesora Bernard Cornet de Saint Cyr-a. Živeći i radeći paraleleno u Beogradu i Parizu, od 2010 dr Aleksandar Dušanović ima priliku da uvek bude u toku sa svetskim dešavanjima i tendencijama u oblasti estetske hirurgije.
 • Profesor Gilbert Aiach (Pariz) je osnivač francuskog udruženja za hirurgiju nosa i svetski lider i utemeljivač savremene hirurgije nosa. Sa njim dr Aleksandar Dušanović provodi u radu u kontinuitetu više od pet godina I time stiče najsavremenija znanja i iskustava iz oblasti hirurgije nosa.

NAUČNA AKTIVNOST

Dr Aloeksandar Dušanović je član mnogih stručnih i naučnih udruženja:

 • Član je Upravnog Odbora Nacionalnog Udruženja za plastičnu , rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Srbije (SRBPRAS),
 • Osnivač I član Srpskog udruženja za estetskih hirurga SRBSAS,
 • Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirugiju (EUPRAS),
 • Medjunarodnog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (ISAPS),
 • Mediteranskog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju (MESAPS),
 • Evropskog Udruženja za Hirurgiju Nosa (RSE),
 • Svetskog Udruzenja za interdisciplinarnu estetsku I antiejdzing ,edicinu (WOSIAM)
 • Srpskog Lekarskog Društva (SLD),
 • Udruženja za Anatomiju Srbije (SAS) i
 • Hirurške Sekcije SLD (SCSMS).
  Dr Dušanović je prezentovao više od 40 stručnih radova na kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu i objavio desetine radova u jugoslovenskim i internacionalnim publikacijama.

PROFESIONALNA FILOZOFIJA

Moj vodeći princip operacije je zasnovan na savšenosti i izuzetnosti u estetskoj hirurgiji, naglašavajući prirodnost izgleda. Izvedene intervencije su sigurne i efikasne, personalizovane i prilagodjene svakome posebno, uz istovremeno poštovanje želje pacijenta i dovodeći ih u harmonični odnos sa sopstvenom ličnošću.
Ostvariti svojim rukama ali i srcem odredjeni tehnički akt jeste momenat zadovoljsta i plod dugog učenja i posvećenosti, ali isto tako i stalnog brižljivog sakupljanja iskustava i razvoja znanja koji se obrazovao na savremenim konceptima i novim tehnikama u jednoj mladoj disciplini koja je u stalnom unapredjivanju, gde se principi i granice neprestano pomeraju. U ovom svetu smo često vodjeni željama ka novom, gde je marketing prisutan u stalnoj potrazi za senzacionalnim u oblasti novih tehnika.
Ipak, potrebno je dati prednost intervencijama koje imaju čvrstu naučnu i iskustvenu potvrdu. U postoperativnom toku potrebno je sa pacijentom deliti nove emocije i biti podrška i pomoć u prihvatanju novog izgleda. Suprotno slici koju odrazavaju neki put mediji, estetska hirurgija nema ništa da proda, ona ima samo da podari.

ORDINACIJA

Tretman i nega započinju u visokospecijalizovanom centru u prijatnom ambijentu koji se nalazi u srcu starog dela Beograda (Ordinacija “Dušanović”) kao i u visokoj specijalizovanoj bolnici “EUROMEDIC “, najvećem lancu privatnih zdravstvenih ustanova u Srbiji i regionu. Osnovni cilj je postizanje vrhunskih rezultata u izvodjenju estetskih operacija i zadovoljstvo pacijenta postignutim. Ostvarenjem cilja da pacijent postane sastavni deo zajedničkog tima, omogućava kako bolje razumevanje želja pacijenata I istovremeno omogućava izuzetno značajno uklanjanje različitih njegovih strahovova.
Strategija estetskog zahvata podrazumeva razuman plan prilagodjen pacijentu u klimi uzajamnog poverenja, realno razmatrajući sve rizike i potencijalne komplikacije predvidjene intervencije koja ima za cilj potpuno uklanjanje ili poboljšanje estetskih i funkcionalnih nedostataka.

SPECIJALIZOVANE PROCEDURE

 • Jedan sam od referentnih hirurga u oblasti savremene estetske hirurgije lica i nosa zahvaljujući posvećenom višedecenijskom radu, istraživanju i edukaciji, ali i ogromnom broju uspešno operisanih pacijenata.
 • Posebno se ističe pionirski poduhvat uvodjenja savremenog autotransfera masnog tkiva u sve delove tela, njegovim korišćenjem u svrhu rejuvenacije lica zajedno sa transferom matičnih STEM ćelija integralno, kojim se bavim više od dvadeset godina.
 • Naglašavam izuzetne rezultate u oblasti genitalne estetske hirurgije žena, koji uslovljavaju ostvarenje vrhunskog estetskog ženskog potencijala kao I rekonstrukciji defekata prednjeg trbusnog zida.

Pitajte doktora

  Zašto Aesthetic Serbia?

  Besplatan Smeštaj

  Uživajte u Srbiji tokom lečenja u jednom od naših prvoklasnih apartmana u blizini vaše klinike.

  Besplatan Transfer sa Aerodroma

  Za vreme vašeg dolaska i odlaska na aerodromu će biti lični šofer.

  Besplatne Konsultacije, Ponude i Planovi Tretmana

  Pribavite mišljenje našeg lekara veoma brzo, besplatno.

  Uporedite Ponude - Besplatno

  Naš širok spektar klinika omogućava vam da uporedite ponude i odaberete tretman za koji smatrate da je najbolji za vas.

  Najpoznatiji Centri Plastične Hirurgije u Evropi

  Uzmite najbolje od najboljeg sa Aesthetic Serbia i uživajte u prvoklasnim opcijama lečenja po nenadmašnim cenama.

  Najbolje Ocenjeni Plastični Hirurzi

  Pogledajte naše recenzije i saznajte zašto smo najbolje ocenjena platforma u regionu.

  Servis i Podrška – Besplatno

  Naša usluga i podrška su besplatni, dostupni 24/7 tokom vašeg boravka u Srbiji.

  Recenzije

  Veliki broj korisnih kritika o klinikama i lekarima.